Phụng vụTHÔNG BÁO

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO XỨ PHÚ TRUNG THÁNG 11-2019

Ý CẦU NGUYỆN:  Cầu cho vùng Cận Đông. Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.


01/1 0 Tr Thứ Sáu đầu tháng.CÁC THÁNH NAM NỮ.Lễtrọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4,9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a 05/1 0
02 Tm Thứ Bảy đầu tháng.CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG). 2Mcb 12,43-46;  Rm 6,3-9;  Ga 14,1-6 06
03 X CHÚA NHẬTXXXI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III. Kn 11,2212,2; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10. (Không cử hành lễ thánh Martinô Porres, tu sĩ). 07
04 Tr Thứ Hai.Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 11,29-36 (Lc 14,12-14 – Lễ kính Thánh Martinô Porres, tu sĩ – Bổn mạng

Ban Caritas Giáo xứ và Cha Phó Martinô Trần Đình Khiêm Ái.

08
05 X Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24. 09
06 X Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.
07 X Thứ Năm. Rm 14,7-12; Lc 15,1-10 11
08  X Thứ Sáu. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8. 12
09 Tr Thứ Bảy.CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính..   

Ed 47,1-2.8-9.12;  (hay 1Cr 3,9c-11.16-17) ; Ga 2,13-22

13

 

10 X CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2Mcb 7,1-2.9-14; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38; ( hay  Lc 20,27.34-38)

(Không cử hành lễ thánh Lêô Cả,  giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh)

14
11 Tr Thứ Hai.Thánh Martinô, giám mục. Lễnhớ. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6. 15

    THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

        Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. (2Mcb,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời .               

12 Đ Thứ Ba.Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo.Lễ nhớ. Kn 2,23–3,9; Lc 17,7-10 16
13 X Thứ Tư. Kn 6,2-11; Lc 17,11-19. 17
14 X Thứ Năm. Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25 18
15 X Thứ Sáu. Thánh Albertô Cả,  giám mục, tiến sĩ Hội Thánh  (Tr).        Kn 13,1-9; Lc 17,26-37 19
16 X Thứ Bảy.Thánh nữ Margarita Scotland;  thánh Gertruđê,  trinh nữ (Tr).  Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8 20
17 X CHÚA NHẬTXXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.  Ml 3,19-

20a ; 2Tx 3,7-12 ; Lc 21, 5-19  KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH

TỬ ĐẠO VIỆT NAM. (Đ)  HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 041991.     * Phụng vụ Lời Chúa : chọn trong số lễ chung kính các Thánh Tử đạo.  (Không cử hành lễ thánh nữ Êlisabeth Hungari).      

Bổn mạng Ban Lễ Sinh Giáo xứ –  Kỷ niệm 45 năm thành lập.

21

 

18 X Thứ Hai. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). 1 Mcb 1,10-15, 41-43, 54-57, 62-64 ; Lc 18,3543 (hay lễ về hai thánh tông đồ : Cv 28,11-16.30-31;  Mt 14,22-33 22
19 X Thứ Ba. 2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10. 23
20 X ThứTư. 2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28. 24
21 Tr Thứ Năm. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.                    Dcr 2,14-17 ; Mt 12, 46-50  

25

22 Đ Thứ Sáu.Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.1Mcb 4,36-37; 52-59 ;   Lc 19,45-48 26
23 X Thứ Bảy. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo; thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). 1Mcb 6,1-13;  Lc 20,27-40 27
24 Tr CHÚA NHẬTXXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ

TRỤ. Lễ trọng  .2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43. (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam dời qua ngày 25-11) – Bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Gie6su giáo xứ.

28
25 Đ Thứ Hai. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90). * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.  (Không cử hành lễ Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo). 29
26 X Thứ Ba. Đn 2,31-45; Lc 21,5-11 01/1 1
27 X Thứ Tư. Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19. 02
28 X Thứ Năm. Đn 6,12-28; Lc 21,20-28. 03
29 X Thứ Sáu. Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.                                                       

* Lễ giỗ năm thứ 9 cha Gioan Phạm Gioan

04
30 Đ Thứ Bảy.THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.Rm 10,9-18                  ;Mt 4,18-22  

05

 

 

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close