Suy niệm lời chúa

Lễ Truyền Tin – Lc 1,26-38

ĐÓN NHẬN THÁNH Ý THIÊN CHÚA

Biến cố truyền tin là cuộc đối thoại giữa Sứ thần và cô thôn nữ Maria miền quê Nazareth mang ý nghĩa lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Việc Sứ thần truyền tin cho Đức Maria quá đỗi bất ngờ với tầm hồn bối rối, hoảng sợ, lo lắng nơi mình.

Nhưng, từ nỗi lo lắng, hoảng hốt lại biến thành can đảm, nhận thức và đón nhận mọi việc Thiên Chúa làm nơi mình. Người nữ tử Sion cảm nhận mình thật diễm phúc hơn bao người phụ nữ khác khi được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ của Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa gửi đến với dân tuyển chọn. Sở dĩ, Thiên Chúa tuyển chọn Đức Maria, vì Mẹ luôn có đời sống đạo hạnh, thánh thiện, đạo đức hơn bao người phụ nữ khác. Qua việc tuyển chọn, Đức Maria với tấm lòng xin vâng, khiêm nhường, đón nhận thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng cộng tác vào chương trình cứu độ qua Ngôi Lời Nhập Thể là Đức Giêsu Kitô được gửi đến cho thế giới nhân loại đang sống trong tội lỗi.

Từ đây, cuộc đời Đức Maria trở nên Hòm Bia Giao Ước Mới, một Eva mới với tấm lòng vâng phục Thiên Chúa bằng niềm tin và đón nhận, để Thiên Chúa hoàn toàn tự do hoạt động trong cuộc đời mình. Nhờ đó, Đức Maria trở thành nguồn ơn cứu độ cho bản thân và toàn thể thế giới nhân loại.

Mùa Chay, mùa của ơn cứu độ, chúng ta được mời gọi noi gương Đức Maria sống xin vâng thánh ý Thiên Chúa, biết từ bỏ những lỗi lầm, thiếu sót nơi bản thân ích kỷ, lười biếng, hẹp hòi, cá nhân của mình. Chúng ta hãy khoác cho mình chiếc áo mới của lòng yêu thương, hiệp nhất, quảng đại và dấn thân phục vụ tha nhân. Nhờ đó, chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận Chúa nơi tâm hồn và trở thành niềm vui cho cuộc sống Kitô hữu mỗi ngày.

Lm. Martinô

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close