Suy niệm lời chúa

Lễ Thánh Mátthêu Tông Đồ – Mt 9, 9-13

TỪ BỎ BƯỚC THEO CHÚA

Đức Giêsu đi ngang thấy Mátthêu đang ngồi làm việc tại trạm thu thuế. Người gọi: “Anh hãy theo tôi!” (Mt 9, 9). Ơn gọi theo Chúa của ông bắt đầu từ đây, Mátthêu dứng dậy, sẵn sàng từ bỏ mọi danh vọng, địa vị, của cải vật chất, lối sống giàu sang, biến đổi mình từ một tên thu thuế, thành người môn đệ bước theo Chúa trên con đường rao giảng Tin Mừng.

Việc, Mátthêu từ bỏ mọi sự, để bước theo Chúa, như một cuộc đánh đổi, một mất, một còn, để đi tìm lẽ sống cho mình. Ông hiểu rõ cuộc đời, bước theo Đấng Messia, là phải có một cuộc đời thanh thoát, không vướng víu sự đời trần gian, chấp nhận từ bỏ, sẵn sàng mất đi lợi tức, danh thế, tham vọng trần gian, để tìm kiếm mục đích tối hậu là ơn cứu độ và hạnh phúc vĩnh cửu nơi Nước Trời.

Từ đó, Mátthêu luôn sống can đảm, dấn thân, chịu mọi đau khổ cùng Thầy Giêsu, để vượt qua thử thách, gian nan, đau khổ, nhằm góp phần vào sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cứu độ, để đem ánh sáng Lời Chúa đến với cộng đồng nhân loại, bằng đời sống nhân đức yêu thương, quảng đại, hy sinh, phục vụ tha nhân, để làm vinh danh Chúa trước mọi người.  

Cuộc đời chúng ta bước theo Chúa, cũng phải đánh đổi với việc lựa chọn, từ bỏ bản thân, đầy những tham vọng, lối sống tham sân si, trục lợi, ích kỷ, hèn nhát, tham lam nơi bản thân. Đại dịch Covid 19 hôm nay, một biến cố giúp chúng ta xác định căn tính Kitô hữu nơi bản thân. Đại dịp giúp chúng ta thức tỉnh tâm hồn, luôn ý thức bổn phận của mình, trong việc thay đổi bản thân, để chọn lấy con đường tình yêu, dấn thân quên mình trong việc phục vụ, bác ái, nâng đỡ, quảng đại dành cho tha nhân.

Nhờ đó, chúng ta sẽ đón nhận được tâm hồn thư thái, bình an và chia sẻ bình an của Chúa đến với mọi người. Để, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thử thách trước cơn dịch bệnh và mọi đau khổ, thử thách khác trong giáo xứ, gia đình và xã hội. Qua đó, giúp mỗi chúng ta biết sống xứng đáng trở thành người môn đệ Chúa Kitô trên bước đường rao giảng Tin Mừng cho mọi người.

Lm. Martinô
Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close