LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA – BỔN MẠNG GIÁO KHU VI

Giáo xứ Phú Trung đã cử hành Thánh Lễ đồng tế lúc 18h00 ngày 13/05/2024 do Cha chánh xứ Phanxico Xavie chủ sự, cùng cha phó Martino và cha phó Giuse để mừng kính Đức Mẹ Fatima và cũng là Lễ bổn mạng của Giáo khu 6 Giáo xứ Phú Trung

Đức Mẹ Fatima là một trong số nhiều tước hiệu mà người Công Giáo dành cho Mẹ Maria. Tước hiệu này phát xuất từ việc Đức Mẹ Maria hiện ra 6 lần với 3 em bé chăn cừu ở làng Fatima thuộc Bồ Đào Nha, đó là 3 em Lucia Dos Santos, Francisco Marto và Jacinta Marto từ ngày 13 tháng 05 năm 1917 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917.
Giáo xứ Phú Trung đã cử hành Thánh Lễ đồng tế lúc 18h00 ngày 13/05/2024 do Cha chánh xứ Phanxico Xavie chủ sự, cùng cha phó Martino và cha phó Giuse để mừng kính Đức Mẹ Fatima và cũng là Lễ bổn mạng của Giáo khu 6 Giáo xứ Phú Trung.
Khởi đầu, Cha chủ sự nhắc nhớ lại sứ điệp của Đức Mẹ muốn nhắn gửi tới toàn thể nhân loại trong những lần Mẹ hiện ra với 3 trẻ chăn cừu làng Fatima rằng “hãy ăn năn sám hối, canh tân cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Kinh Mân Côi và tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ”, để đáp lại lời mời gọi của Mẹ, chúng ta dâng lên Mẹ những tràng hoa Mân Côi thơm ngát hương lòng để qua lời Kinh Mân Côi, Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban hòa bình cho thế giới, ban bình an cho Giáo xứ, cho Gia đình và cho Tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Ngược dòng lịch sử nhân loại, năm 1917 là giai đoạn những năm Thế giới nổ ra chiến tranh lần thứ nhất (Thế Chiến 1) bắt nguồn từ Châu Âu hết sức khốc liệt, “người chết như rạ, máu đổ thành sông”, cuộc sống con người rơi vào đau khổ, lầm than. Năm ấy, Đức Mẹ hiện ra tại làng Fatima và Mẹ nói với Chị Lucia (một trong ba bé chăn cừu) rằng “Mẹ sẽ dùng Kinh Mân Côi như là một vũ khí để yêu cầu cùng Chúa phá tan chiến tranh và ban hòa bình xuống cho nhân loại”. Đức Thánh Cha đáp lại lời Đức Mẹ yêu cầu, kêu gọi toàn thể Giáo Hội lần hạt Kinh Mân Côi để xin Chúa ban hòa bình xuống cho Thế giới, quả thật trong một thời gian, mọi người gần lại với nhau để nguyện Kinh Mân Côi Chúa đã phá tan chiến tranh, ban hòa bình xuống cho nhân loại.
Cha Phanxico Xavie đưa cộng đoàn trở lại quá khứ ở những năm thuộc thế kỷ 13,15,16 khi thế giới liên tục xảy ra chiến tranh thì Đức Mẹ cũng yêu cầu con cái của Mẹ siêng năng lần hạt Kinh Mân Côi, các Thánh Đa Minh, Đức Giáo Hoàng Pio XV đã đáp lại lời Mẹ ra đi vận động mọi người, vận động toàn thể Giáo hội đọc Kinh Mân Côi nhằm cầu xin Chúa ban hòa bình xuống cho thế giới. Và ngày nay, chiến sự vẫn diễn ra hàng ngày giữa các nước Trung Đông như Israel, Palestine,Hamas và kéo dài, ác liệt như cuộc chiến giữa Nga và U-rai-na, Đức Thánh Cha Phanxico của chúng ta cũng không ngừng mời gọi mọi người trong Giáo hội lần hạt Kinh Mân Côi cầu nguyện chiến tranh ở các nước mau chấm dứt để mọi người được sống trong bình an và hạnh phúc. Trong lời giảng tha thiết, Cha chủ sự cho cộng đoàn lần nữa thấu được nỗi thống khổ của con người trong chiến tranh và sự huyền nhiệm của lời Kinh Mân Côi qua lời chuyển cầu của Đức Maria!
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã trao Mẹ Maria cho môn đệ Gioan để Mẹ trở thành Mẹ của Giáo hội, từ đó Gioan đã đại diện nhận lãnh Đức Mẹ về làm Mẹ của mình, như vậy Đức Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, đặc biệt là Mẹ của mỗi người Kito hữu chúng ta, Mẹ luôn yêu thương, quan tâm đến từng hoàn cảnh của thế giới, đến nhân loại cũng như của mỗi người chúng ta để khi chúng ta gặp những khó khăn, nguy biến và chạy đến cùng Đức Mẹ, chắc chắn Đức Mẹ sẽ luôn luôn yêu thương, bảo vệ và che chở cho mỗi người chúng ta.
Trong ngày lễ kỷ niệm Đức Mẹ Fatima và mừng Bổn mạng của Giáo khu 6, Cha chủ sự một lần nữa nhắn gửi cộng đoàn Giáo xứ Phú Trung hãy đáp lại tiếng Mẹ mời gọi để ‘ăn năn sám hối, canh tân cải thiện đời sống và siêng năng lần hạt Kinh Mân Côi’ nhất là trong Tháng Hoa này để dâng lên Đức Mẹ những tràng hoa Mân Côi thơm ngát hương lòng, cũng như nhờ Mẹ chuyển lời cầu bầu cùng Chúa ban hòa bình xuống cho thế giới, bình an xuống cho Giáo khu, cho gia đình và nhất là bình an trong tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Thánh Lễ được tiếp tục trong bầu khí ấm áp, hân hoan tiến dâng của Lễ, nến thơm cùng hoa đẹp tươi như tấm lòng của con cái Mẹ luôn hướng về Mẹ!
Exit mobile version