TIN GIÁO XỨ

Lễ Kính Mẹ Thiên Chúa – Chào Mừng Các Tân Chức

Lúc 17g30 ngày 1.1.2020, giáo xứ Phú Trung cử hành Thánh Lễ trọng thể kính mừng Đức Maria dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Trong Thánh lễ này, tân Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ 2020-2024 và tân Thừa tác viên Mình Thánh Chúa ra mắt cộng đoàn.

Thánh lễ đồng tế do cha xứ chủ tế và giảng lễ. Sau bài giảng là nghi thức ra mắt, trước tiên của các tân chức trong Hội đồng Mục vụ, tiếp đến các Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa.

Cha xứ công bố việc phê chuẩn các chức vụ trong Hội đồng Mục vụ của Đức Tổng Giám mục. Các tân chức được xướng tên, bắt đầu từ các vị trong ban Thường vụ, lần lượt tiến lên Cung thánh. Cha xứ thẩm vấn các tân chức để họ tuyên hứa trước cộng đoàn về sự quyết định tham dự và phục vụ cộng đoàn như là cánh tay nối dài của cha xứ. Sau đó, các tân chức đọc lời cam kết trong tư thế quỳ gối như là một lời cầu nguyện xin Thiên Chúa ban ơn giúp sức hầu có thể chu toàn trách vụ phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn. Cuối cùng, cha xứ ban phép và trao ủy nhiệm thư cho các tân chức.

Nghi thức dành cho 4 tân Thừa tác viên Mình Thánh Chúa diễn ra ngay sau đó, cũng tương tự như vậy, với việc các cha mặc áo alba cho tân Thừa tác viên, thay vì trao ủy nhiệm thư.

Cuối Thánh lễ, có bài phát biểu của ông tân Chủ tịch HĐMV và bài phát biểu của cha xứ. Cha ủy lạo các tân chức, mời gọi cộng đoàn cộng tác và cầu nguyện cho họ. Đồng thời, cha dành lời tri ân đến các vị đã phục vụ giáo xứ trong nhiệm kỳ trước, và trao bằng tưởng lệ cho họ.

thẻ
Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close