03:02 ,Thứ Tư, 20 Tháng Một, 2021

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH – B (Is 9, 1-3. 5-6 . Tt 2, 11-14 . Lc 2, 1-14)

Bài mới