Suy niệm lời chúa

Lễ Chúa Hiển Dung – Mt 17, 1-9

BIẾN ĐỔI BẢN THÂN 


Chúa Giêsu biển đổi dung nhan với khuôn mặt rạng rỡ và đàm đạo với Môsê và Êlisa trước các môn đệ thân tín: Phêrô, Gioan và Giacôbê. Chúa Giêsu biến hình, là một mạc khải tiệm tiến căn tính thần linh và tỏ lộ vinh quang của Thiên Chúa về ơn cứu độ dành cho nhân loại. Cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu với Môsê và Êlisa, minh chứng về sự gắn kết giữa Cựu Ước với Tân Ước. Tất cả nói lên thời kỳ rao giảng về cứu độ và cánh chung của cuộc đời con người đã bắt đầu (Mt 17:3).

Đồng thời, cuộc đối thoại này cũng khẳng định: Chúa Giêsu, Đấng Mê-si-a đang ẩn mình, người Tôi Trung đau khổ của Thiên Chúa, là một Môsê mới gắn liền với biến cố Xuất Hành mới là cuộc Vượt Qua, và trở thành Con Chiên bị sát tế, để bước vào con đường tử nạn và vinh quang phục sinh, cho tới khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy” (Mt 17:9).

Ngoài ra, Chúa Giêsu biến hình để củng cố niềm tin, biến đổi cách nhìn của các môn đệ, về cuộc đời bước theo Chúa. Người môn đệ muốn có được vinh quang, thì phải chấp nhận mọi đau khổ, thử thách, hy sinh, sẵn sàng từ bỏ mọi sự, kể cả mạng sống mình, khi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ và Nước Thiên Chúa nơi cuộc sống trần thế.

Đức tin đem lại cho chúng ta, niềm hy vọng vào ơn cứu độ và sự giải thoát, khỏi mối nguy hiểm của đại dịch Covid hiện nay. Đại dịch là biến cố Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta, phải biết đón nhận mọi hoàn cảnh, đau thương, thử thách, gian khó của cuộc đời. Chúng ta hãy đặt trọn niềm tin và vâng nghe theo thánh ý Thiên Chúa. Hầu, ý thức biến đổi bản thân, can đảm, dám chấp nhận từ bỏ tính tình hẹp hòi, ích kỷ, thiếu tình liên đới, thiếu sự tôn trọng sự sống của cộng đồng nhân loại và mọi người. Để, chúng ta có được đời sống đức tin luôn được vững mạnh, luôn biết chia sẻ tình liên đới, quý trọng nhau, bảo vệ và gìn giữ sự sống cho mình, cho tha nhân và tập thể xã hội.

Nhờ đó, chúng ta cùng nhau vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc đời, trước sự nguy hiểm của đại dịch đang lây lan trong cộng đồng nhân loại.

Lm. Martinô

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close