Suy niệm lời chúa

LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI – A – Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mt 28, 16-20

CHÚA VỀ TRỜI BIẾN ĐỔI TÂM HỒN CHÚNG TA

Niềm tin của các môn đệ vào Đức Giêsu là Thiên Chúa được thể hiện khát khao cho việc xây dựng Nước Thiên Chúa ở trần gian với hy vọng quyền lực trần thế theo ý nghĩ người đời. Nhưng, Chúa Giêsu Phục Sinh biến đổi cách nhìn của các ông để hướng tới một vương triều cao hơn, mà Thiên Chúa thực hiện qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần đó là Nước Trời mà Bài Đọc I Sách Công Vụ Tông Đồ nhắc tới. Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các môn đệ biến đổi tâm hồn, sống hăng say, can đảm, dấn thân rao giảng Tin Mừng để mọi người tin và biết Đức Giêsu. Thánh Phaolô tông đồ với thư gửi tín hữu Êphêsô trong Bài Đọc II nói đến việc nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ thế gian mà các môn đệ và mọi tín hữu tin nhận và bước theo Đức Giêsu Phục Sinh, Đấng mà Thiên Chúa đặt mọi quyền lực, mọi tước vị dưới chân Người, và đặt Người làm Đầu Hội Thánh nơi trần gian, Đấng mà hôm nay đã chết và phục sinh, và khải hoàn trong vinh quang nước Thiên Chúa. Thánh Mátthêu trong Tin Mừng hôm nay, trước khi về trời, Chúa trao lại sứ vụ giảng Tin Mừng Nước Trời cho các môn đệ: “ Các con hãy đi giảng dạy muôn dân……”, để các ông đem ơn cứu độ và sự giải thoát đến cho mọi dân tộc, mọi quốc gia và khắp mọi nơi trong cuôc đời dương thế.

 Hôm nay, niềm vui Chúa Giêsu về trời được mọi tín hữu luôn thể hiện niềm tin vào ơn tái sinh, sự sống mới nơi Chúa Phục Sinh. Chúa Giêsu về trời, nhưng Người vẫn hiện diện trong đời sống của chúng ta. Chúa luôn biến đổi tâm hồn, bảo vệ, và ban bình an cho chúng ta giữa cơn đại dịch Covid 19. Trong cơn đại dịch, Chúa đưa chúng ta bước vào con đường yêu thương, hy vọng tìm đường giải thoát khỏi sự nguy hiểm của dịch bệnh, và hướng chúng ta về tương lai tốt đẹp, để chúng ta cùng nhau bảo vệ sự sống nhân loại, yêu thương, hy sinh, hiệp nhất, bác ái quảng đại với tha nhân.

 Nhờ niềm tin vào Chúa Giêsu phục Sinh được đưa về trời, chúng ta luôn vững tâm bảo vệ sự sống và thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng sự sống cho mọi người, ngõ hầu được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi hạnh phúc Nước Trời mai sau.

Lm, Matinô

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close