05:53 ,Thứ Ba, 20 Tháng Tư, 2021

Thánh Ca Phụng Vụ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Nhập lễ : Vinh quang của ta – pdf

                Lòng trung nghĩa – pdf

                  Bước tử hùng – pdf

                  Anh hùng tử đạo – pdf

Đáp ca : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – pdf

               Ai đi gieo giống – pdf

              Các Thánh Tử đạo Việt Nam – pdf 

              Mùa gặt mừng vui – pdf 

Dâng lễ : Lễ vật hy sinh – pdf 

                Đây hiến lễ – pdf

Hiệp lễ : Một đời nhân chứng – pdf 

               Máu chứng niềm tin – pdf 

               Bài ca ngàn trùng – pdf 

              Người đi – pdf

Kết lễ : Anh hùng tử đạo Việt nam – pdf

 

Bài mới