Thánh Ca Hằng Tuần

Thánh Ca Lễ Các Thánh Nam Nữ – 01/11/2019

NL: Ca Mừng Các Thánh (Hoài Chiên) 

ĐC: TV 23. Lễ Các Thánh (Lm. Thái Nguyên)

Alleluia: Lễ Các Thánh 

DL: Lời Thiêng (Xuân Tưởng)

HL: Vui Ngày Trở Về (Thành Tâm)

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)


Chủ Đề: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó.

Nào Cùng Vui (Hoàng Vũ)

(TV.23) Lạy Chúa! Này là dòng dõi của những kẻ tìm Thiên Chúa ngày đêm. (Đinh Công Huỳnh)

Alleluia Quanh Năm

Ca Khúc Trầm Hương (Hùng Lân – Dao Kim)

Hạnh Phúc (Xuân Thảo)

Ca Mừng Các Thánh (Hoài Chiên – hòa âm: Liên Bình Định)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close