Lời hay ý đẹp

Lắng nghe đôi điều tích cực từ Covid-19 Maria – Daisy

Trong bóng tối của đại dịch, cũng có người nhận ra những lời nhắn nhủ xem ra là tích cực và vui tươi, phát xuất từ cái tên khủng khiếp COVID-19:

Trong gia đình:
C – Cắt bớt chi tiêu
O – Ở nhà với nhau
V – Vệ sinh sạch sẽ
I – Ít tụ tập ăn chơi
D – Đầu tư sức khỏe và tâm hồn đúng chỗ
1 – Một câu nhịn
9 – Chín câu lành.

Trong niềm tin:
C – Chúa cai trị mọi loài
O – Ở trong tay Ngài
V – Virus ta sợ chi?
I – Ít ăn chơi, không ngơi cầu nguyện
D – Dâng tâm hồn, dâng thể xác
1+9 – Mười điều răn giữ trọn, ắt an vui.

Vâng, hẳn sẽ còn nhiều lời nhắn nhủ thật dễ thương tương tự, từ danh từ đang gây sợ hãi: COVID-19.

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close