04:58 ,Thứ Tư, 20 Tháng Một, 2021

RƯỚC KIỆU FATIMA, KỶ NIỆM ĐỨC MẸ HIỆN RA 13.10

Theo truyền thống tốt đẹp, bày tỏ lòng yêu kính Đức Mẹ nói chung và tôn sùng sứ điệp Fatima cách riêng, giáo xứ Phú Trung tổ chức cuộc cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ Fatima xung quanh nhà thờ và suy nhiệm các mầu nhiệm Mân Côi vào ngày 13.10.2019, bắt đầu từ 11:00. Thánh lễ mừng kỷ niệm ngày Đức Mẹ Fatima hiện ra lần cuối được cử hành ngay sau dó, do cha xứ chủ tế và giảng lễ.

Các bài đọc theo lịch phụng vụ Chúa Chật thường niên 28, với bài đọc 1 trích 2V5, 14-17 về sự kiện ông Na-a-man bày tỏ lòng biết ơn tiên tri Ê-li-sa đã chữa mình khỏi phong cùi. Bài đọc 2 trích thư gửi Ti-mô-thê 2Tm 2, 8-13. Bài Phúc Âm Lc 17, 11-19 về sự kiện người phong cùi Samari, 1 trong 10 người được Chúa Giê-su chữa lành, quay lại bày tỏ lòng biết ơn Chúa.

Cha xứ cắt nghia sứ điệp Fatima dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay. Sứ điệp Fatima, hay thường gọi mệnh lệnh Fatima ggồm 3 điều: Hoán cải đời sống, Tôn sùng trái tim Mẹ, và Siêng năng lần hạt Mân Côi.

Hoán cải đời sống. Một trong những thói vô đạo của con người, cách riêng người trẻ ngày hôm nay là vô ơn. Ðã dành, họ không được dạy để hiểu rằng nghững điều tốt đẹp họ có trong đời là hoa trái những nỗ lực của tha nhân, của cuộc đời. Họ còn không được dạy phải biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô mà chỉ được dạy biết ơn bác ơn đảng.

Từ sự vô ơn đó, họ không có tâm tình quý trọng, yêu mến người khác, nhưng sẵn sàng giận dữ,chửi bới, thậm chí bạo hành và đối xử tàn ác với những người mà họ đã chịu ơn. Do dó, ngày hôm nay thực hiện mệnh lệnh hoán cải đời sống là phải chuyển mình từ lối sống vô ơn, có khi dđến vô cảm, thành lối sống có lòng biết ơn, như ông Na-a-man hay như người cùi Samari.

Tôn sùng trái tim Mẹ là noi gương Mẹ, mở rộng lòng đối với tha nhân, mau mắn đến với người khác như khi Mẹ “vội vã lên đường” thăm bà Elizabet, nhạy cảm với thiếu thốn của người khác như hành động chuyển cầu của Mẹ tại tiệc cưới Ca-na. Giả sử, chúng ta không dám bày tỏ sự tương trợ, ủng hộ của mình đối với những người bị nhà cầm quyền bách hại vì lẽ công chính, thì chúng ta cũng có thể luôn cầu nguyện cho họ, nhớ đến họ. Đó cũng là cách mở lòng với tha nhân, là cầu thay nguyện giúp cho họ – như Mẹ.

Siêng năng lần hạt Mân Côi, suy niệm cuộc đời của Chúa Giê-su cùng với Mẹ. Từ đó, noi gương Chúa, sống theo đường lối của Chúa. Khi lần hạt Mân Côi, chúng ta không cầu nguyện với một mình cho mỗi một mình mình, nhưng chúng ta cầu nguyện cho nhau – cho người sống, như lời Mẹ dạy cầu cho hòa bình thế giới, và cho người đã qua đời, cho các linh hồn nơi luyện ngục. Lời kinh Mân Côi giúp chúng ta sống liên đới với nhau.

Trong tinh thần ấy, cha xứ nhắc nhở cộng đoàn dâng Thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho đất nước thoát nạn cộng sản độc tài vô thần, cầu nguyện cho Giáo hội trong đường hướng mục vụ mới, phục vụ người trẻ, cầu nguyện cho giáo xứ – các giáo khu nhiệt tâm trong việc truyền giáo, và cầu nguyện cho chính gia đình và mỗi người những ơn riêng sao cho có thể sống theo mệnh lệnh Fatima.

 

Bài mới