01:16 ,Thứ Sáu, 5 Tháng Ba, 2021

HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH PHÚ TRUNG MỪNG BỔN MẠNG

Bổn mạng của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh (dòng Ba Đa minh) gx Phú Trung là Đức Mẹ Mân Côi. Lễ kính ngày 7.10 hàng năm, nhưng năm nay tổ chức vào ngày 8.10.2019. Thánh lễ đồng tế do cha xứ chủ tế và giảng lễ.

Một trong những đặc điểm của kinh Mân Côi mà cha xứ nhắc tới là tính hiệp thông của kinh này.

Trước hết và trên hết là sự hiệp thông với cuộc đời Chúa Cứu Thế khi ta suy gẫm các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương và Mừng. Mỗi mầu nhiệm lại bắt đầu bằng kinh Lạy Cha lời cầu nguyện của Chúa Giê-su đã dạy. Như thế, chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa Giê-su tới Chúa Cha trong sự liên kết của Chúa Thánh Thần.

Khi đọc các kinh Kính Mừng, ta thưa chuyện với Mẹ và nhờ Mẹ chuyển cầu cho chúng ta, vì như sách Công vụ Tông Đồ thuật lại “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thần mẫu Ðức Giêsu, và với anh em của Ðức Giêsu” – Mẹ luôn hiện diện, cùng cầu nguyện với Giáo hội.

Không chỉ hiệp thông với Chúa, với Mẹ, khi đọc kinh Mân Côi chúng ta không đọc cho mình và với một mình mình, chúng ta luôn thưa “Lạy Cha chúng con”, chứ không phải “Lạy Cha của con”, chúng ta luôn đọc với tâm trí hướng đến người khác và cho người khác, kể cả còn sống hay đã qua đời. Bao giờ kết thúc 1 chục kinh, chúng ta cũng có lời cầu nguyện cho các linh hồn.

Do vậy, sau Thánh Lễ, kinh Mân Côi có thể nói được là đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả.

Nhắn nhủ cộng đoàn, cách riêng HĐGDĐM, cha xứ cầu chúc mỗi người không chỉ là một chiến sĩ lần hạt Mân Côi mà còn là chuyên gia truyền bá kinh Mân Côi.

Dịp mừng lễ này, Huynh đoàn cũng ra mắt ban Điều hành mới.

Bài mới