07:09 ,Thứ Sáu, 5 Tháng Ba, 2021

GX PHÚ TRUNG: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ 17H30 THỨ BẢY – 03/10 – CHÚA NHẬT 27 TN A (LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI)

MVTT PHÚ TRUNG

Bài mới