01:26 ,Chủ Nhật, 24 Tháng Một, 2021

GX PHÚ TRUNG: TRỰC TIẾP THÁNH LỄ 5h00 – CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI – A

MVTT PHÚ TRUNG

Bài mới