12:43 ,Chủ Nhật, 17 Tháng Một, 2021

GX PHÚ TRUNG: THÁNH LỄ 05H00 KÍNH TRỌNG THỂ CHÚA GIÊSU KI-TÔ VUA – CHÚA NHẬT 34 TN – A

MVTT PHÚ TRUNG

Bài mới