09:10 ,Chủ Nhật, 7 Tháng Ba, 2021

GX PHÚ TRUNG: TRỰC TIẾP 5H00 THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 29 TN – A ( KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO)

MVTT PHÚ TRUNG

Bài mới