12:47 ,Chủ Nhật, 17 Tháng Một, 2021

GX PHÚ TRUNG: TRỰC TIẾP 18H00 THÁNH LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ ( CN 31 TN – A )

https://youtu.be/vsRWarR8Beo

MVTT PHÚ TRUNG

Bài mới