01:16 ,Thứ Sáu, 5 Tháng Ba, 2021

GIỚI TRẺ PHÚ TRUNG MỪNG BỔN MẠNG

Thánh lễ đồng tế do cha Gioan Baotixita, linh mục đặc trách Giới trẻ Phú Trung, chủ tế và cha Martino giảng lễ. Thánh lễ mừng Bổn mạng cũng được đặt trong tinh thần của ngày lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, theo lịch phung vụ của Giáo hội Việt Nam.

Cả bài giới thiệu trước lễ lẫn huấn từ đầu lễ của cha Gioan đều

cho thấy kinh Mân Côi phản ánh đúng các tinh thần căn bản của Phúc Âm. Đó là yêu thương, nghèo khó, khiêm nhường, từ bỏ và vâng phục. Đồng thời cũng cho thấy Thánh Phanxico Assisi đúng là một con người của Phúc Âm vì Ngài đã từ bỏ vinh hoa phú quý, tuân hành Tin Mừng, sống như một người nghèo, khiêm hạ, xây dựng một cộng đoàn yêu thương.

Bài giảng của cha Martino lại trình bày cho cộng đoàn thấy có một lối sống nghèo khổ khác nhưng lại đi ngược với Tin Mừng là lối sống của con người thời đại nghèo đức tin, nghèo nhân ái, nghèo đạo hanh,…

Cha nhắc nhở cộng đoàn, đặc biệt là Giới trẻ thứ nhất phải có lòng yêu mến Mẹ Maria và nhờ Mẹ gắn kết mình với Chúa Giê-su, và với Thiên Chúa. Thiết nghĩ, không gì giúp người Ki-tô hữu yêu mến Đức Mẹ cho bằng siêng năng chạy đến với Mẹ qua kinh Mân Côi.

Thứ hai, cần noi gương Thánh Quan thầy dấn thân đến với những bạn trẻ khác trong xã hội, lôi kéo linh hồn họ, đem họ về với Thiên Chúa. Đem lối sống nghèo theo tinh thần Phúc Âm mà Thánh Quan thầy hằng theo đuổi thay vào lối sống nghèo phản Phúc Âm mà người trẻ hôm nay vướng vào.

Cha Gioan cũng khẳng định kinh Mân Côi là phương thế hữu hiệu vừa giúp cho con thuyền Giáo Hội vượt bao sóng gió trong lịch sử của mình, vừa giúp cho giáo dân Việt Nam sống đưc tin vững vàng.

Như vậy khi siêng năng lần hạt Mân Côi, mỗi người trong cộng đoàn, cách riêng từng thành viên Giới trẻ, sẽ được Mẹ dìu dắt sống các giá trị của Tin Mừng cách vững vàng, từ đó tiến đến biến cải thế giới cho phù hợp với Nước Trời.

Bài mới