08:57 ,Thứ Tư, 16 Tháng Sáu, 2021

Giáo xứ Phú Trung: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa – Hồng Ân Đón Nhận Thánh Thể

Nhân dịp lễ kính Mình Máu thánh Chúa Giêsu, gia đình giáo xứ Phú trung  có 62 thiếu nhi lớp Rước Lễ Lần Đầu và 18 em lớp Bao Đồng được lãnh nhận bí tích Mình Máu Thánh Chúa cách trọng thể vào lúc 7h00 Chúa Nhật, ngày 14/06/2020.


Ý nghĩa của lễ kính Mình Máu Thánh Chúa được linh mục chính xứ diễn giải : “Rước Chúa vào lòng tức là có Chúa ở trong ta, và ta ở trong Chúa.”, thì ơn Ngài sẽ giúp ta hiệp nhất, yêu thương, tôn trọng, hiếu thảo, lớn lên và trở nên hoàn thiện.. Tuy nhiên, cha xứ đã nhắc các thiếu nhi, đặc biệt với các bé RLLĐ, nếu có điều gì các em cần ghi nhớ về ngày lễ này thì chỉ cần nhớ 1 điều này thôi: “Kể từ ngày hôm nay, khi các con rước Chúa vào lòng tức là các con có Chúa ở trong mình, và mình ở trong Chúa.”

Riêng với các em lớp Bao Đồng, lần rước Chúa này đánh dấu việc hoàn tất thời kỳ học hỏi giáo lý ở lứa tuổi thiếu niên. Đây  là khởi điểm chặng đường Đức Tin mới tức là giai đoạn trưởng thành, để nhận lãnh nhiệm vụ truyền đạt và dạy dỗ đức tin cho thế hệ đàn em.


Sau cùng, Cha xứ cũng mời gọi phụ huynh nghĩ lại thái độ đức tin của mình với bí tích Thánh Thể – có còn nhận ra Chúa Giêsu Thánh Thể là sức sống cho ta không. Đừng phí bỏ ơn ích cao trọng từ Trời, hãy sống xứng đáng với Bánh Hằng Sống được ban tặng cho ta.

MVTT PHÚ TRUNG

Bài mới