04:26 ,Thứ Năm, 21 Tháng Một, 2021
Trang chủ Các tông huấn Tông Huấn Đức Thánh Cha Phanxicô

Tông Huấn Đức Thánh Cha Phanxicô

Nguyên Văn Tông huấn Hậu Thượng Hội Đồng Querida Amazonia

TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG QUERIDA AMAZONIA CỦA Đức Thánh Cha PHANXICÔ GỬI DÂN THIÊN CHÚA VÀ MỌI NGƯỜI THIỆN CHÍ 1.Khu vực Amazon thân yêu...

40 LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ DÀNH CHO GIỚI TRẺ

40 LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ DÀNH CHO GIỚI TRẺ (trích từ Tông huấn Christus Vivit). 01. “Đừng để mình bị cướp mất hy...

Tông huấn CHRISTUS VIVIT: Đại cương

ĐẠI CƯƠNG  TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG CHRISTUS VIVIT (ĐỨC KITÔ ĐANG SỐNG) CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ “Đức Kitô đang sống! Ngài là niềm hy vọng của...

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ bế mạc Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon

Thánh lễ bế mạc Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon đã diễn ra tại Đền Thờ Thánh Phêrô lúc 10g sáng Chúa Nhật 27...

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Khánh nhật truyền giáo 2019

Năm 1926, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã quyết định rằng Giáo hội cần một ngày đặc biệt để cầu nguyện cho các nhà...

Tông thư – Tự sắc Porta Fidei

PORTA FIDEI Tông thư – Tự sắc của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, công bố Năm Đức Tin 2012 – 2013 1. “Cánh cửa đức Tin” (x....

Most Read