01:54 ,Thứ Tư, 20 Tháng Một, 2021

DANH SÁCH GIÁM MỤC VIỆT NAM ĐƯƠNG NHIỆM – List of Vietnamese bishops

Bài mới