Suy niệm lời chúa

CHÚA NHẬT 26 TN – A

LỰA CHỌN LỐI SỐNG CHÂN THẬT

(Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32)

Chữ Hiếu theo quan niệm Nho giáo nói về lòng thảo hiếu, tôn kính cha mẹ và tổ tiên của mình. Văn hóa Á Đông và Việt Nam thể hiện Đạo Hiếu là nét nổi bật, hình thành nên nhân cách đạo làm người, giúp cho những ai sống bậc làm con phải chu toàn bổn phận đối với các đấng bậc sinh thành.

 Dựa vào quan niệm trên, phụng vụ Lời Chúa giúp chúng ta cảm nhận ý nghĩa, mà Tin Mừng Mátthêu hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh người cha nhân hậu nói với hai người con đi làm vườn nho. Người con thứ nhất tỏ ra không vâng lời nói: “không đi” ( Mt 21,28), nhưng sau đó suy nghĩ lại, để lựa chọn thể hiện chữ Hiếu với người cha, nên đã thể hiện sự vâng lời, đi vào làm vườn nho để phục vụ lợi ích cho gia đình.

Người con thứ hai thì nhận lời: “ vâng con đi” ( Mt 21,29), nhưng lại không thực hiện lời hứa với người cha. Anh ta bất nhất, lựa chọn sự lười biếng, không biết đến lợi ích của gia đình, nên đã sống thất hứa với cha mình và gia đình. Nếu anh ta có làm việc, thì chỉ làm một cách hời hợt, làm cho có. Vì, anh ta chỉ biết sống lợi ích riêng cho mình, nên không thể yêu thương bất cứ một ai, cho dù yêu thương cả người Cha lẫn gia đình. Cả hai tạo ra hình ảnh khác biệt nhau về đức vâng lời và lòng thảo kính.

Người Kitô hữu chúng ta được Chúa dạy phải biết lựa chọn sống chân thật, không gian dối trong cuộc sống thực tại. Chúng ta hãy như người con thứ nhất, là biết sống lựa chọn cái tốt dành cho mình. Nếu, chúng ta có tấm lòng vâng phục, yêu mến các vị mục tử của mình. Thì, tất cả chúng ta cùng với các vị chủ chăn luôn có sự hiệp nhất, yêu thương, xây dựng giáo hội, xứ đạo, hội đoàn thành một vườn nho sinh ra nhiều hoa trái đức tin vững mạnh. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên người công chính từ bỏ con đường tà tâm, ác ý, tính hư nết xấu, để sống con đường ngay thẳng, và  thực hiện đời sống công minh, chính trực theo đường lối của Chúa thì “sẽ cứu được mạng sống mình” (Ez 18, 27), như tiên tri Ezêkiel nói đến trong bài đọc I. Nơi gia đình, con cái hãy sống vâng phục ông bà, cha mẹ, anh chị em biết yêu thương, nâng đỡ nhau. Ngõ hầu, xây dựng gia đình thành cộng đoàn đức tin sống động, được liên kết với Đức Ki-tô, để đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, tình bác ái khích lệ chúng ta hiệp thông trong Thần Khí, và sống thân tình, biết cảm thương nhau” (Pl 2, 1).

Để cùng nhau sống bác ái, yêu thương, hy sinh, phục vụ tha nhân giữa một xã hội đang đảo lộn bởi mùa đại dịch Covid 19, bão lụt, hạn hán đang xảy ra khắp nơi trong cuộc sống con người.

Lm. Martinô
Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close