Suy niệm lời chúa

CHÚA NHẬT 25 TN -A

SỐNG TRUNG THỰC – CÔNG BẰNG

Is 55,6-9 – Pl 1,20c-24.27a – Mt 20,1-16a

Nếu nghe xong câu chuyện về ông chủ vườn nho tốt bụng trong Tin Mừng Mátthêu hôm nay. Chúng ta cảm nhận, ông chủ vườn nho tốt bụng, luôn thể hiện chiều sâu về lòng yêu mến, thương xót dành cho các người làm công từ những người làm từ sớm cho đến người làm sau cùng, vì họ thất nghiệp. Ông đã tạo nên việc làm cho họ , và trả công cho mỗi người một quan tiền như nhau, như đã thỏa thuận lúc đầu, nên ông đã sống công bằng với mọi người. Thế nhưng, lòng tốt của chủ vườn nho bị lợi dụng, bởi những người thợ đến làm từ đầu giờ luôn có tính ích kỷ, hẹp hòi, ghen tức với việc làm của người khác: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, còn chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?” (Mt 20, 12). Và, chủ vườn nho thay vì dùng quyền, nhưng lại nhỏ nhẹ giải thích cho họ biết về lòng tốt của mình: “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15). 

Tuy nhiên, ở đời chúng ta thường thấy rõ: người ta thường sống bất công, ghen ghét nhau, không muốn ai hơn ai. Người ta lộ rõ khuôn mặt giả nhân, giả nghĩa, để tìm cách lợi dụng lòng tốt của người khác, làm những việc bất nhân, bất nghĩa từ những món hàng cứu trợ, các trang thiết bị, để trục lợi theo toan tính riêng của mình. Họ bất chấp tất cả, tìm mọi cách phán xét việc làm tốt lành của người khác với những anh chị em đang đau khổ, đói khát, khó khăn giữa tâm bão đại dịch. Họ không có lòng tốt bụng và thương người, sống thiếu tình liên đới, tạo ra những bất công cho tha nhân và cộng đồng xã hội.

Thiên Chúa thì không như thế, nhưng luôn sống công bằng, và có lối nhìn thấu suốt tâm hồn mỗi người. Ngài không có tư tưởng giống lối suy nghĩ như người đời, như tiên tri Isaia nói đến trong bài đọc I: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải đường lối của Ta” (Is 55, 8). Vì, Chúa muốn chúng ta luôn sống trung thực và công bằng với nhau, nhằm xây dựng Hội Thánh,  giáo phận, xứ đạo, gia đình và xã hội, trở nên một đại gia đình  trổ sinh  hoa lợi đức tin, bằng lòng yêu thương, hiệp nhất, thể hiện tình liên đới, nâng đỡ tha nhân, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió cuộc đời, giúp nhau chỉnh đốn lại những mất mát tinh thần, khổ đau sau đại dịch.

Ngõ hầu, giúp người Kitô hữu chúng ta qui hướng về Đức Kitô, và loan báo tin mừng đến với mọi người. Như Thánh Phaolô trong bài đọc II quả quyết “anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin mừng của Ðức Kitô” ( PL1,27a)

. Đó mới là mục đích giúp chúng ta được Thiên Chúa trả công xứng đáng cho  hạnh phúc, nơi Nước Trời mai sau.

Lm. Martinô
Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close