07:22 ,Thứ Sáu, 5 Tháng Ba, 2021

CHA GIUSE MARIA LÊ QUỐC THẮNG NHẬN SỨ VỤ MỚI TẠI GIÁO XỨ PHÚ HẠNH

XÂY DỰNG GIÁO XỨ THEO MÔ HÌNH YÊU THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA BA NGÔI
Trong Thánh lễ nhậm chức chánh xứ giáo xứ Phú Hạnh vào lúc 9:30 ngày 15.10.2020, cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng đã hứa với cộng đoàn dâng lễ sẽ xây dựng giáo xứ Phú Hạnh thành một giáo xứ chan hòa yêu thương, đoàn kết, và lan tỏa tình yêu cho tha nhân.
Giáo xứ Phú Hạnh vốn nhận Thiên Chúa Ba Ngôi là Bổn mạng. Cha Giuse nói: “Không thể chấp nhận một giáo xứ mang tên Phú Hạnh mà lại bất hạnh. Không thể chấp nhận một giáo xứ tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi mà chẳng có yêu thương.”
Vì vậy, cha đoan hứa và đồng thời mời gọi giáo dân Phú Hạnh cùng với ngài xây dựng giáo xứ theo mô hình yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, cả giáo xứ làm thành một gia đình thực sự của Thiên Chúa, đầy ắp tình yêu – một tình yêu khơi nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi đến với mỗi người và từ mỗi người lan tỏa ra chung quanh.
“Nếu trong giáo xứ có thành viên nào chưa tốt,” ngài nói. “Chúng ta đừng lên án họ mà hãy đón nhận và cảm hóa họ bằng tình yêu, xây dựng sự hiệp nhất trong giáo xứ; lúc đó mới có hạnh phúc.”
Cuối cùng ngài nhắc rằng tiền bạc ngài không có, tình cảm thì chỉ có thể trao ban cho mọi người, nhưng ngài có Lời Chúa và Thánh Thể. Đừng có đòi hỏi ngài về nghĩa vụ tiền bạc hay về tình, nhưng hãy truy vấn ngài về nghĩa vụ Lời Chúa và Thánh Thể mà ngài đảm bảo sẽ chu toàn.

Bài mới