Lịch sử hình thành giáo xứ

KỶ YẾU GIÁO XỨ PHÚ TRUNG – 50 NĂM HỒNG ÂN

Phần 1 https://drive.google.com/open?id=1LE7ONeHdJVgqcTy-1cV7W1PNlTSnnNSq Phần 2 https://drive.google.com/open?id=1Q8qf7nXeeyHEdhuvsfcyOyGoCcy8Im4Y Phần 3 phan 3_ok paged.pdf

Read More »

Hình thành giáo xứ – hình ảnh sinh hoạt

Năm 1973, Tòa Giám mục Tổng Giáo phận Sàigòn giao cho giáo xứ Phú Trung, đại diện pháp nhân là…

Read More »

Thuở sơ khai – hình ảnh sinh hoạt mục vụ

    Linh mục coi sóc đầu tiên Thuở ban đầu Giáo điểm Truyền giáo Phú Trung

Read More »

Linh mục coi sóc đầu tiên

Linh mục coi sóc đầu tiên 09/05/1972 Cha Phanxico Assidi Lê Quang Đăng lãnh nhận thánh chức Linh mục ngày…

Read More »

Thuở ban đầu Giáo điểm Truyền giáo Phú Trung

Giáo điểm Phú Trung hình và phát triển Bối cảnh lịch sử Mùa Xuân Mậu Thân đến Mùa Hè đỏ…

Read More »
Back to top button
Close