Linh mục

Cha chánh xứ kỷ niệm 19 năm hồng ân linh mục

Hôm nay, 30.6.2020, cha chánh xứ kỷ niệm 19 năm hồng ân linh mục. Ngài đã chia sẻ một số…

Read More »

Quý linh mục xuất thân từ giáo xứ

Cha Giuse Maria ĐỖ DUY LẠN (†) (Giáo khu 1) – Sanh năm 1948 tại Vĩnh Trị Nam Định –…

Read More »

Quý linh mục đã mục vụ tại giáo xứ

Cha Chánh Xứ Tiên Khởi Phanxicô Assidi LÊ QUANG ĐĂNG – Sinh năm : 1942 – 19-4-1969: Thụ phong Linh…

Read More »

Quý linh mục đang mục vụ tại giáo xứ

I/ Linh mục chánh xứ Cha Giuse Maria LÊ QUỐC THĂNG – Sinh năm: 1966 – 30-6-2001: Thụ phong linh…

Read More »
Back to top button
Close