06:59 ,Thứ Tư, 20 Tháng Một, 2021

CÁC BÀI HÁT THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM A

Lễ Đêm Giáng Sinh – Năm A ( 24/12/2019)


Nhập lễ

demNoel

noelve-nd

Đáp ca – Alleluia

camungThienChua_tv95

camungChuagiangsinh_tv95-dch

Dâng lễ

cualedemdong-hn

Hiệp lễ

hoinhacthienquoc

demhongan-tn

Kết lễ

hangBelem


Rạng Đông và Ban Ngày Lễ Giáng Sinh – Năm A ( 25/12/2019)

Nhập lễ

mothainhi1-kl

troihanhoan2-kl

Đáp ca – Alleluia

Chuahientri_tv96

Dâng lễ

levatgiangsinh-ga

Hiệp lễ

benmangco-kl

muadongnamay

Kết lễ

caocunglen


 

Bài mới