06:53 ,Thứ Năm, 16 Tháng Chín, 2021

ĐƠN XIN RỬA TỘI TRẺ EM

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN – TP. HCM

Giáo hạt : _______________________________________

Giáo xứ : ________________________________________

Điện thoại : _____________________________________

Email : __________________________________________

 

ĐƠN XIN RỬA TỘI TRẺ EM

—a†b—

Tên thánh, HỌ VÀ TÊN :___________________________________________________

Sinh ngày : ________________________ tại (tỉnh/thành phố) : ____________________

Tên thánh, họ tên của cha :__________________________________________________

Tên thánh, họ tên của mẹ :__________________________________________________

Địa chỉ :________________________________________________________________

Điện thoại để liên lạc : _____________________________________________________

Tên thánh, họ tên người đỡ đầu : _____________________________________________

                      

Giáo xứ ________________ ngày____ tháng____ năm_____

Xác nhận của Trưởng Khu/Xóm                                                              Cha hoặc mẹ ký tên

 

 

Họ tên___________________________                   Họ tên___________________________

Ghi chú :

– Nộp Đơn xin Rửa tội kèm Sổ Gia đình Công Giáo tại Văn phòng Giáo xứ trước ngày rửa tội.

– Chọn người đỡ đầu đạo hạnh và đừng quá lớn tuổi, để khi cháu tới tuổi trưởng thành còn có thể nhận được sự hướng dẫn tinh thần của người đỡ đầu.

– ………………………………………………………..

 

 

Bài mới