09:21 ,Thứ Ba, 19 Tháng Một, 2021
Trang chủ Biểu Mẫu Hồ Sơ Thủ tục các bí tích

Thủ tục các bí tích

Các biểu mẫu giấy tờ liên quan đến các bí tích

đơn ghi danh giáo lý hôn nhân và dự tòng”

   3X4 TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN    GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ      GIÁO XỨ PHÚ TRUNG     ĐƠN GHI DANH  LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN -  DỰ TÒNG...

Most Read