12:58 ,Chủ Nhật, 17 Tháng Một, 2021
Trang chủ Biểu Mẫu Hồ Sơ

Biểu Mẫu Hồ Sơ

Hồ Sơ Hôn Phối

biểu mẫu hôn phối gx phú trung  

Quy định về Thủ tục Hôn Phối (TGP Sài Gòn)

Trước khi bước vào tình yêu hôn nhân và cử hành bí tích Hôn Phối, người trẻ cần phải thực hiện những thủ tục...

Các biểu mẫu giấy tờ liên quan đến các bí tích

đơn ghi danh giáo lý hôn nhân và dự tòng”

   3X4 TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN    GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ      GIÁO XỨ PHÚ TRUNG     ĐƠN GHI DANH  LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN -  DỰ TÒNG...

Most Read