TIN GIÁO XỨ

BẦU BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ NHIỆM KỲ MỚI

Giáo xứ Phú Trung đã tiến hành bầu nhiệm ban Thường vụ (BTV) Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ nhiệm kỳ 2020-2024 vào lúc 19;00 ngày 30.11.2019.

Buổi bầu cử diễn ra dưới sự chủ tọa của linh mục chính xứ, và sự tham dự của hai linh mục phó, BTV đương nhiệm, đại diện các giáo khu và các hội đoàn. Tất cả có 83 cử tri đi bầu trong số 103 phiếu mời.

Sau khi hát kinh Chúa Thánh Thần, cha xứ đọc bài Phúc Âm Mat-thêu 20, 25-28 Chúa Giê-su dạy quyền bính trong Giáo hội là để phục vụ cộng đoàn. Sau đó, cha giảng bài ngắn khích lệ tinh thần các ứng viên. Người được chọn thì phải nhớ “Ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ anh em”, mà nếu có phục vụ trọn vẹn thì cũng nhớ thưa với Chúa rằng “Chúng con là những đầy tớ vô dụng, chúng con đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”. Người không trúng cử thì cũng vui vẻ, tiếp tục phụng sự Chúa trong việc phục vụ khác.

Cuộc bầu cử đã diễn ra rất nhanh chóng, suôn sẻ. Việc kiểm phiếu và công bố kết quả được thực hiện trước sự chứng kiến của mọi người. Cha xứ cắt cử các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch, thủ quỹ và thư ký ngay sau đó trong sự đồng thuận của toàn thể hội nghị.

Buổi bầu cử kết thúc trong lời nguyện cuối và phép lành từ cha xứ.

album

Tân Chủ tịch BTV HĐMV: Ô. Phê-rô Phạm Hưng
Tân Phó Chủ tịch Ngoại vụ: Ô. Gioan Baotixita Lã Đức Hải
Phó Chủ tịch Nội vụ tái nhiệm: Ô. Phê-rô Bùi Văn Thành
Thủ quỹ tái nhiệm: Ô. Giuse Vũ Văn Khả
Tân thư ký: Ô. An-tôn Phạm Mạnh Hùng
Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close