10:19 ,Chủ Nhật, 24 Tháng Một, 2021

Ban Truyền Thông

13 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Quý linh mục xuất thân từ giáo xứ

Cha Giuse Maria ĐỖ DUY LẠN (†) (Giáo khu 1) - Sanh năm 1948 tại Vĩnh Trị Nam Định - Năm 1960 vào Dòng Đồng Công - Từ...

Quý linh mục đã mục vụ tại giáo xứ

Cha Chánh Xứ Tiên Khởi Phanxicô Assidi LÊ QUANG ĐĂNG - Sinh năm : 1942 - 19-4-1969: Thụ phong Linh mục - 1969-1972: Phó xứ Tân Việt - 1972...

Quý linh mục đang mục vụ tại giáo xứ

Linh mục chánh xứ Lm Phanxicô Xavier TRẦN ANH THI - Sinh năm: 1957 - 30 - 06 -1992: Thụ phong linh mục - 1992– 1998: Phó xứ...

Hình thành giáo xứ – hình ảnh sinh hoạt

Năm 1973, Tòa Giám mục Tổng Giáo phận Sàigòn giao cho giáo xứ Phú Trung, đại diện pháp nhân là cha Phanxicô Ass. Lê...

Thuở sơ khai – hình ảnh sinh hoạt mục vụ

    Linh mục coi sóc đầu tiên Thuở ban đầu Giáo điểm Truyền giáo Phú Trung

Linh mục coi sóc đầu tiên

Linh mục coi sóc đầu tiên 09/05/1972 Cha Phanxico Assidi Lê Quang Đăng lãnh nhận thánh chức Linh mục ngày 29-4-1969 tại Nhà thờ Chánh...

RƯỚC KIỆU FATIMA, KỶ NIỆM ĐỨC MẸ HIỆN RA 13.10

Theo truyền thống tốt đẹp, bày tỏ lòng yêu kính Đức Mẹ nói chung và tôn sùng sứ điệp Fatima cách riêng, giáo xứ...

HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH PHÚ TRUNG MỪNG BỔN MẠNG

Bổn mạng của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh (dòng Ba Đa minh) gx Phú Trung là Đức Mẹ Mân Côi. Lễ kính ngày...

GIỚI TRẺ PHÚ TRUNG MỪNG BỔN MẠNG

Thánh lễ đồng tế do cha Gioan Baotixita, linh mục đặc trách Giới trẻ Phú Trung, chủ tế và cha Martino giảng lễ. Thánh...

CA ĐOÀN TEREXA MỪNG BỔN MẠNG, KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP

Ca đoàn Terexa giáo xứ Phú Trung vừa mừng Bổn mạng và kỷ niệm 30 năm thành lập ca đoàn vào hôm 3.10.2019. Thánh lễ...

TOP AUTHORS

64 Bài viết0 BÌNH LUẬN
13 Bài viết0 BÌNH LUẬN
0 Bài viết0 BÌNH LUẬN
4662 Bài viết4 BÌNH LUẬN

Most Read