Audio

Audio: Suy niệm Tin mừng ngày 10/08: Thánh Laurensô, Phó tế tử đạo (Ga 12, 24-26) – ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close