Suy niệm lời chúa

Thứ Ba Tuần V TN – (Mc 7, 1-13)

TINH THẦN TUÂN GIỮ LỀ LUẬT

Cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với người Pharisiêu và Kinh sư về việc rửa tay trước bữa ăn theo lề luật truyền thống của tiền nhân. Nhóm người này bắt bẻ và chất vấn Chúa Giêsu về việc các môn đệ không rửa tay trước bữa ăn, trong khi họ lúc nào cũng tuân giữ chu toàn lề luật của tiền nhân để lại. Biết trước ý nghĩ, tâm địa về lối sống vụ luật của họ. Chúa Giêsu phản ứng mạnh mẽ và cho họ bài học về việc giữ lề luật:

  • “ Các ông gạt đi những giới răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm” ( Mc7,8). Việc tuân giữ lề luật là điều tốt, nó còn mang ý nghĩa tôn giáo cho việc chu toàn lề luật nơi tâm hồn con người. Việc rửa tay và các đồ dùng trước bữa ăn là điều cần thiết để giữ vệ sinh, nó còn mang ý nghĩa thanh tẩy tâm hồn sạch sẽ, để con người luôn hiệp thông với Đấng Thánh là Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc tuân giữ lề luật có hữu ích không là do ý muốn của con người đón nhận. Lề Luật không dành cho những ai luôn tỏ vẻ ra mình thánh thánh thiện, đạo đức để xem mình tốt hơn người khác. Nó chỉ dành cho những ai biết khiêm nhường, biết nhìn nhận mình nhỏ bé và luôn có cái nhìn tốt cho cuộc sống của tha nhân. Đừng có sống cổ hủ, tỏ vẻ hình thức bề ngoài chớp nhoáng mà lên án, phê bình, soi mói lối sống của tha nhân, và tạo ra gánh nặng lề luật lên cuộc sống của tha nhân theo ý mình

  • Lề luật giúp con người luôn thể hiện lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân một cách thực sự từ tâm hồn mình. Chu toàn mọi lề luật Chúa là người ấy biết sống yêu thương, liên đới, vị tha, hy sinh, phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi, và sống hòa thuận cùng nhau sửa chữa lỗi lầm, thiếu xót trong cuộc sống mỗi ngày.

⇒ Tất cả mọi lề luật đều mang đến ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống con người, nếu người ta biết tôn trọng và quý mến. Nhưng, nhóm người Pharisiêu và Kinh sư lại thiếu điều này.

Sau cùng, bài học cho chúng ta hôm nay: Tránh xa mọi hình thức vụ luật trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta tránh đi vào vết xe đổ của những Pharisiêu và Kinh sư thời đại môi miệng chỉ biết đọc kinh, đi dự thánh lễ chỉ cho hình thức tỏ ra mình là người tốt ngoan đạo. Nhưng, ý nghĩa tâm hồn lại thích tìm mọi kẽ hở của người khác để lên án, phán đoán và soi mói cuộc sống người khác. Chúng ta thực hành tuân giữ lề luật là biết sống tinh thần huynh đệ, liên đới, hiệp nhất với tha nhân, tôn trọng tha nhân ngay tại xứ đạo, gia đình và lối xóm chung quanh mình với tinh thần yêu thương, quảng đại, bác ái dành cho nhau. Ngõ hầu, giúp chúng ta ngày càng gắn bó mật thiết với Thiên Chúa trong mội ngày sống của mình.

Lm. Martinô

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close