Suy niệm lời chúa

Thứ Sáu Tuần 25 TN – Lc 9, 18 – 22

NIỀM TIN VÀO ĐẤNG KITÔ

Chúa Giêsu muốn các môn đệ xác tín niềm tin trước mọi người: “Anh em bảo Thầy là ai ?” (Lc 9,20). Chúa muốn các môn đệ biết rõ về con đường đặc biệt của Đấng Messia: “phải trài qua con đường nhiều đau khổ bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại” (Lc 9,22). Các môn đệ bước theo Chúa, đều phải trải qua con đường đau khổ ấy, thì mới tìm được niềm vui, hạnh phúc và vinh quang nơi Nước Trời, với niềm tin xác tín vào Đấng Phục Sinh, mà Phêrô đại các môn đệ, và mọi người: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,21). Niềm tin xác quyết của Phêrô vào Chúa Giêsu, không chỉ giúp ông và các môn đệ hiểu về lối sống và việc làm của Thầy mình, là thể hiện tình thương dành cho không chỉ dành cho các môn đệ. Tình thương đó, còn thể hiện lòng thương xót, ơn cứu độ và giải thoát của Thiên Chúa, dành cho những người phận nhỏ, yếu đau và cùng khốn trong xã hội. Và, niềm tin vào Đấng Kitô, còn thể hiện là một hồng ân đức tin, giúp các môn đệ vững tin, can đảm, dấn thân, hăng say cho việc khởi đầu thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cho thế giới nhân loại.  

Còn, chúng ta thì sao? Chúng ta sống niềm tin vào Chúa Giêsu như thế nào? Là Kitô hữu, chúng ta được trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, khi mỗi người đã đón nhân hồng ân đức tin qua Bí Tích Rửa Tội. Hằng ngày, chúng ta được trau dồi, nuôi dưỡng đức tin, không chỉ qua việc tham dự thánh lễ, học giáo lý, đọc kinh tối nơi gia đình. Nhưng, chúng ta còn được mời gọi sống đức tin qua đời sống bác ái, yêu thương, quảng đại, thể hiện tình liên đới, hy sinh, phục vụ tha nhân, là những người nghèo đói, khổ đau, bất hạnh đang bị bỏ rơi. Họ là những người đang sống trong cảnh màn trời, chiếu đất giữa cuộc sống ngay trong lối xóm, gia đình, vỉa hè, lề phố đang cần chúng ta yêu thương, nâng đỡ mỗi ngày.

Sau cùng, niềm tin vào Chúa Giêsu giúp chúng ta đón nhận mọi ân sủng, sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chúng ta biết tin tưởng, hiệp nhất, liên đới và đoàn kết với nhau. Và, cùng nhau góp phần xây dựng giáo hội, xứ đạo, hội đoàn trở nên cộng đoàn con thuyền vững chắc trước sống sóng cuộc đời, để đem tin mừng cứu độ và tình yêu của Chúa đến với anh chị em lương dân và mọi người trong cuộc sống hiện hữu trước mọi biến cố cuộc sống, nhất là giữa biến cố đại dịch Covid hiện nay.

Lm. Martinô
Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close