Suy niệm lời chúa

Suy Niệm: Thứ Hai tuần 29 Thường Niên ( Lc 12,13-21 ).

Thế giới duy vật hiện tại làm cho con người chỉ biết hưởng thụ. Họ chỉ biết tìm mọi cách tạo ra danh giá, địa vị và sự an toàn cho chính bản thân bằng tiền của bất chính cho riêng mình. Họ tưởng như thế là an toàn……. Tuy nhiên, họ không biết rằng: Đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Vì đã bất chính thì sao an toàn? Đó chỉ là sự sụp đổ ngay trong đời sống của mình trong một sớm, một chiều ở thế giới duy vật tạm bợ.

Tiền bạc, vật chất không có gì là xấu, nó chỉ là phương tiện mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để làm những việc hữu ích cho đời. Chúng ta dùng tiền của, vật chất để sinh lợi những hoa quả đức tin, bác ái, hy sinh, giúp đỡ thaq nhân cùng khốn trong xã hội hiện tại. Đôi khi, chúng ta ỷ lại, lạm dụng nó để hưởng lợi riêng, gây ra sự tham lam, áp đặt trên cuộc sống của kẻ trên bề dưới để gom lại cho mình. Từ đó, chúng ta mất đi tình huynh đệ và gây chia rẽ làm mất đi sự hy vọng và niềm tin hiệp nhất đối anh chị em trong gia đình, cộng đoàn giáo xứ, khu giáo, hội đoàn, xóm giềng và tha nhân. Bởi vì, chúng ta chỉ biết ích kỷ, đề cao cái tôi của mình và muốn dùng nó để dành tham vọng, địa vị, danh lợi cho riêng mình mà thôi.

Lời Chúa hôm nay mời gọi người Kitô hữu chúng ta: Hãy tỉnh thức tâm hồn, suy nghĩ, xem xét lại cuộc sống và cách thực thi điều kiện, vật chất do Chúa ban. Chúng ta muốn có sự bình an trong tâm hồn, cuộc sống, thì chúng ta hãy nhớ rằng: Chỉ có Thiên Chúa mới làm chủ vận mạng cuộc sống của chúng ta. Tiền bạc, của cải, vật chất chỉ là phương tiện an toàn khi chúng ta biết làm giàu đúng nghĩ là sống hy sinh, phục vụ, bác ái, quảng đại với tha nhân cách vộ vị lợi, lá cách an toàn nhất là “làm giàu trước mặt Thiên Chúa..
Xin Chúa cho mỗi gia đình Kitô hữu chúng ta luôn biết tích luỹ gia tài trên trời hơn là gia tài phù vân trần gian, để được hạnh phúc nước trời mai sau nơi Thiên Quốc vĩnh cửu về sau.

Lm. Martinô Trần Đình Khiêm Ái

Show More

Related Articles

Back to top button
Close