07:42 ,Thứ Ba, 2 Tháng Ba, 2021

Video chúc mừng TGP Sài Gòn có vị Mục Tử mới

Chúc Mừng TGP Sài Gòn có vị chủ chăn mới lá Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng. Xin cầu nguyện cho Đức Tân TGM và gia đình Tổng Giáo Phận chúng ta.

Bài mới