04:37 ,Thứ Sáu, 7 Tháng Năm, 2021

Quyết Nghị của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ liên quan tới Tự Do Tôn giáo tại Việt Nam

VIETNAMESE INTERFAITH COUNCIL IN THE U.S.A.
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
2114 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA. 92704
QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ


XÉT RẰNG: Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã thi hành chính sách nhằm triệt hạ các
tôn giáo, liên tục bắt nhiều cấp lãnh đạo của các tôn giáo từ trung ương đến các địa
phương đi tù, khiến hàng ngàn người chết thảm. Nhà cầm quyền CSVN đã chiếm đoạt
hầu hết các cơ sở tôn giáo cho đến nay vẫn chưa hoàn trả. Các tài liệu giáo lý của các
tôn giáo bị cấm phổ biến và ngăn cấm tổ chức các sinh hoạt Lễ Đạo. Tình trạng các tôn
giáo tại Việt Nam vẫn liên tục bị đàn áp trong nhiều thập niên qua.
XÉT RẰNG: Nhà cầm quyền CSVN cho các cán bộ đảng viên len lỏi và xâm nhập
vào các tôn giáo, bắt tay với những tín đồ phản Đạo để thành lập ra những Giáo Hội
Quốc Doanh được nhà nước công nhận và sinh hoạt dưới sự điều khiển của nhà cầm
quyền CSVN. Sau khi kế hoạch Đảng hóa các tôn giáo hoàn tất, nhà cầm quyền CSVN chỉ
cho phép các tôn giáo quốc doanh hoạt động trở lại.
XÉT RẰNG: Với bản chất vô thần độc tài đảng trị của CSVN họ tăng cường việc
đàn áp các tôn giáo, đánh đập bắt giam các nhà yêu nước, các nhà báo dám nói lên sự
thật, đặc biệt họ nhắm vào tổ chức tôn giáo nào không chịu tham gia vào tổ chức tôn
giáo quốc doanh do họ điều khiển.
XÉT RẰNG: Vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, Tổng Thống Hoa Kỳ đã ký Sắc Lệnh
Hành Pháp ưu tiên về tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, yêu cầu Bộ
Ngoại Giao Hoa Kỳ tham khảo ý kiến của Cơ Quan Phát Trển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID),
và xây dựng kế hoạch ưu tiên tự do tôn giáo quốc tế là một phần trong kế hoạch và thực
hiện chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Sắc lệnh này cũng dành một ngân sách ít nhất
50 triệu đô la mỗi năm cho các chương trình thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế và để bảo
vệ các tôn giáo thiểu số. Rất tiếc Sắc Lệnh này phổ biến chưa được mấy ngày lại bị nhà
cầm quyền CSVN không những xem thường mà còn khiêu khích, điển hình là: Vào ngày
18 tháng 6 năm 2020 tại Hiếu Xượng, Tỉnh Phú Yên Công an địa phương đã yểm trợ
cho nhóm Cao Đài quốc doanh kéo đến định chiếm đoạt Thánh thất Hiếu xương hiện
do Chánh Trị Sự Cao Văn Minh thuộc Cao Đài chơn truyền, đang quản nhiệm và sinh
hoạt Đạo từ lâu.
XÉT RẰNG: Trong báo cáo thường niên của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ
(USCIRF) được công bố vào tháng 4 năm 2020, đã đề nghị đưa thêm Việt Nam vào danh
sách “Các Quốc Gia Cần Đặc Biệt Quan Tâm” bởi vì các vi phạm tự do tôn giáo có hệ
thống đang diễn ra và nghiêm trọng tại Việt Nam. Thêm vào đó, USCIRF còn khuyến cáo
rằng chính phủ Hoa Kỳ chỉ dành ưu tiên yểm trợ cho các sinh hoạt nhằm tôn trọng và
bảo vệ tự do tôn giáo; Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cần phải theo dõi các khiếu nại
về vi phạm tự do tôn giáo; và Quốc Hội Hoa Kỳ cần gởi phái đoàn về Tự Do Tôn Giáo và
Nhân Quyền đến Việt Nam để điều tra về những vi phạm tự do tôn giáo tại các vùng Tây
Nguyên và đồng bằng sông Cữu Long, cũng như đến thăm các tù nhân lương tâm, như là
Nguyễn Bắc Truyển.
XÉT RẰNG: Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ đã hai lần tiếp xúc và trao tài
liệu về tình trạng đàn áp các Tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN, với phái đoàn Đặc trách
về Tự do Tôn Giáo của Hoa Kỳ do Ông Đại sứ Sam Brownback hướng dẫn ngày 26 tháng
3 năm 2019; và với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, vào tháng 01 năm
2020, tại Miền Nam California.
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ ĐỒNG QUYẾT NGHỊ
Hoan nghênh việc Tổng Thống Hoa Kỳ ký Sắc Lệnh về Tư Do Tôn Giáo, ban hành
vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, chứng tỏ rằng Chính Phủ Hoa Kỳ và Tổng Thống Hoa Kỳ,
rất quan tâm đến tự do tôn giáo thế giới, bảo vệ các tôn giáo thiểu số và giúp đỡ cụ thể
những nguyện vọng của người dân.
Hiệp nhất với những người đang bị tù đày vì lý do tôn giáo và những người khao
khát Tự Do Tôn Giáo trên toàn thế giới, xin chân thành tri ân Quốc Hội, Chính phủ Hoa
Kỳ và Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra Sắc Lệnh Hành Pháp Thúc Đẩy Tự Do
Tôn Giáo Quốc Tế là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ của các quốc gia tự do khác trên Thế Giới
buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải ngưng tất cả các chính sách và việc đàn
áp tôn giáo, mở các cuộc điều tra tại chỗ về những vụ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng
đã và đang diễn ra tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở lại vào danh sách những “Các Quốc
Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt” vì những vi phạm trầm trọng về nhân quyền và tự do tôn
giáo, đã và đang diễn ra tại Việt Nam; và áp dụng những biện pháp chế tài về kinh tế và
viện trợ, cho đến khi nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt nạn đàn áp tôn giáo và tôn
trọng nhân quyền.
Làm tại California, ngày 26 tháng 6 năm 2020.
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
Cao Đài:
• Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng
• Hiền Tài dự phòng Ngô Thiện Đức
Công Giáo:
• Linh Mục Mai Khải Hoàn
• Linh Mục Trần Công Nghị,
• Linh Mục Phạm Ngọc Hùng
Phật Giáo:
• Hòa Thượng Thích Minh Nguyện
• Hòa Thượng Thích Chơn Thành
• Hoà Thượng Thích Minh Tuyên
Chính Thống Giáo:
• Giáo Sĩ J. Mai Biên
Phật Giáo Hoà Hảo:
• Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu
• Đồng Đạo Trang Văn Mến
Tin Lành:
• Mục Sư Matthew Lê Minh
• Mục Sư David Đoàn
• Mục Sư Nguyễn Minh Quang

200626LienTonVNHK

Bài mới